Home » Terapia SI

Terapia SI

INTEGRACJA SENSORYCZNA jest to proces kształtowania prawidłowego odbioru i interpretacji bodźców dostarczanych z otoczenia za pomocą zmysłów zewnętrznych (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała przy pomocy zmysłów wewnętrznych (czucie głębokie, równowaga) do mózgu. Przebieg tego procesu wpływa na to jak rozwija się koordynacja ruchowa , planowanie ruchu, postrzeganie wzroku, słuchu, mowy, pisania czy czytania. Skutkiem nieprawidłowości przetwarzania sensorycznego mogą być zaburzenia w rozwoju motorycznym, poznawczym oraz emocjonalnym dziecka.

 

Terapia Integracji Sensorycznej polega na dostarczeniu dziecku odpowiednich bodźców poprzez zabawę.

 

Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza przeprowadzona przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę.

 

Terapia ta przeznaczona jest między innymi dla dzieci z:

 

-Mózgowym porażeniem

-Autyzmem

-ADHD

-problemami w nauce

-dysleksją

-nadwrażliwością

-nadpobudliwością ruchową

-zaburzeniami koordynacji ruchowej i planowaniem ruchu, koncentracji, rozróżnianiu stron ciała

-zaburzeniami mowy

 

 

 

 

Terapia SI Częstochowa / Integracja Sensoryczna Częstochowa / Częstochowa Terapia SI / Częstochowa SI / SI Częstochowa / Częstochowa Integracja Sensoryczna / Autyzm / Zespół Downa / Zespół Aspergera / Porażenie mózgowe / Dysleksja / Dyspraksja / Tiki / Niepełnosprawność ruchowa / Depresja / Problemy emocjonalne