Przejdź do treści

Czym jest skolioza

Skolioza

Ludzki kręgosłup jest bardzo ważną częścią ciała człowieka, gdyż spełnia istotne dla nas zadania. Wśród nich możemy wymienić funkcję ruchową, podporową, ochronną i wytrzymałościową. Nasz kręgosłup jest odpowiednio do tych zadań przystosowany po przez swoja anatomiczną budowę. Składa się z 33 lub 34 kręgów podzielonych na odpowiednie części. Pierwszą częścią jest odcinek szyjny kręgosłupa składający się z 7 kręgów. W tym odcinku występuje lordoza szyjna (czyli fizjologiczne skrzywienie kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej w przód). Kolejną częścią kręgosłupa jest odcinek piersiowy składający się z 12 kręgów, w której jest kifoza piersiowa (wygięcie kręgosłupa w tył). W odcinku lędźwiowym kręgosłupa jest 5 kręgów ustawionych w lordozie lędźwiowej. Dalej możemy wymienić część krzyżowo-ogonową składającą się z 9 lub 10 kręgów.

Dolegliwości u człowieka ujawniają się w momencie kiedy występują nieprawidłowości pracy systemów odpowiedzialnych za fizjologiczną pracę kręgosłupa. Efektem tego mogą być między innymi wady postawy.

Wyróżniamy:

 • kifozę (nadmierne wygięcie w tył kręgosłupa)
 • lordozę (nadmierne wygięcie w przód kręgosłupa)
 • skoliozę (skrzywienie boczne kręgosłupa, bez lub z rotacją kręgów)

  Występuje wiele klasyfikacji tego schorzenia między innymi ze względu na wysokość występowania wygięcia:

 • piersiowe
 • lędźwiowe
 • piersiowo – lędźwiowe
 • szyjno–piersiowa
 • mieszana

  Ze względu na etiologię wyróżniamy skoliozę:

 • wrodzoną
 • urazową
 • nerwowo–mięśniową
 • przykurcze mięśni
 • choroby reumatyczne
 • choroby zakaźne kręgosłupa
 • guzy
 • idiopadyczna
 • inne.

Najczęściej występująca jest skolioza idiopatyczna (stanowiąca 80% wszystkich skolioz strukturalnych). Określenie to dotyczy tych skolioz u których obecna wiedza nie może odnaleźć przyczyny jej powstania.

Nie leczenie skoliozy doprowadza do: dysfunkcji oddechowych, dysfunkcji funkcjonalnych, pogorszenia estetyki ciała, zmniejszenie jakości życia, zwiększenie poczucia niepełnosprawności, dolegliwości bólowe kręgosłupa obniżenie sprawności fizycznej.

Skoliozę można leczyć zachowawczo albo operacyjnie. Leczenie zachowawcze ma za zadanie zatrzymać postęp skrzywień kręgosłupa, a co za tym idzie zmniejszenie odsetka osób, u których będzie leczenie operacyjnie.

Do leczenia zachowawczego zaliczamy fizjoterapię i gorsetowanie.

Rolą leczenia gorsetowego jest:

 • zmniejszenie tempa narastania skrzywienia lub zatrzymanie progresji skoliozy,
 • kształtowanie symetrii tułowia
 • uzyskanie symetrii klatki piersiowej.

 Występują różne rodzaje gorsetów. Wśród nich możemy wymienić gorsety Cheneau, Wilmington, Cuxhaven, Vienna, Boston czy też Milwaukee. Najczęściej stosowany jest gorset Cheneau.

Fizjoterapia skolioz charakteryzuje się przede wszystkim indywidualnym programem terapii dla pacjenta. Uwzględnia trójpłaszczyznowość ruchu korekcyjnego, a także naukę utrzymania skorygowanej pozycji ciała i pozycji kręgosłupa.

Z pośród wielu narzędzi jaką dysponuje fizjoterapia możemy zastosować:

 • metodę FED
 • metodę SKOL-AS
 • metodę FITS
 • PNF (ang. Prorioceptive Neuromuscular Facilitation)
 • metodę Lehnert-Schroth
 • metodę Dobosiewicz
 • kinesiotaping
 • kinezyterapię
 • fizykoterapię
 • ćwiczenia w basenie
 • inne.