Przejdź do treści

Logopedia

Logopedia

Logopeda zajmuje się:

 • diagnozowaniem i usuwaniem wad wymowy;
 • nauką mowy (wspiera rozwój mowy od urodzenia);
 • doskonaleniem mowy pod względem fonetycznym (prawidłowa realizacja poszczególnych
  dźwięków mowy), leksykalnym i gramatycznym;
 • nauczaniem mowy utraconej (pomaga osobom starszym i cierpiącym na choroby zwyrodnieniowe
  ośrodkowego układu nerwowego, dorosłym po uszkodzeniach struktur korowych i podkorowych
  będących wynikiem nowotworów, udarów, wypadków komunikacyjnych);
 • przezwyciężaniem trudności w czytaniu i pisaniu.
  Logopeda pomaga w rozwoju kompetencji językowych dzieci z całościowymi zaburzeniami
  rozwojowymi, np. autyzmem.

Kiedy iść do logopedy z dzieckiem?

Zawsze wtedy, gdy niepokoi Cię rozwój mowy Twojego dziecka.

Jeżeli zauważysz, u swojego dziecka, że:

W 1 roku życia dziecko nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, nie słyszy lub nie rozumie prostych
poleceń, nie wypowiada najprostszych słów, np.: mama, tata, baba; nie odpowiada uśmiechem na
Twój uśmiech.

W 2 roku życia dziecko nie używa wyrażeń dźwiękonaśladowczych, wypowiada tylko kilka prostych
wyrazów, nie łącząc ich w zdania, np.: mama da, baba papa.

W 3 roku życia nie buduje zdań, nie wypowiada prawidłowo głosek: f,w,k,g,t,d,n,l,ś,ź,ć,dź;

W 4 roku życia nie buduje zdań złożonych, ma problemy z odmianą prostych wyrazów, nie
wypowiada prawidłowo głosek: s,z,c,dz;

W 5 roku życia dziecko nie wymawia prawidłowo głosek sz,ż,cz,dż;

W 6 roku życia nie wypowiada prawidłowo głoski r.

Obserwuj swoje dziecko:

Nigdy nie czekaj z obserwacją do pojawienia się pierwszych słów, o tym czy mowa dziecka będzie
rozwijać się prawidłowo może zadecydować kilka czynników. Zwróć zatem uwagę na to, jak je Twoje
dziecko, czy ma problemy z ssaniem, a następnie gryzieniem, żuciem i połykanie, czy gaworzy,
nadmiernie się ślini, ma otwartą buzię, wsuwa język miedzy wargi/zęby, odwraca główkę w kierunku
dźwięku, reaguje na swoje imię.

Do logopedy obowiązkowo powinny udać się wszystkie osoby dorosłe, które zauważyły u siebie
pogorszenie kompetencji komunikacyjnych, osoby po udarach, wypadkach i innych uszkodzeniach
mózgu.