Przejdź do treści

Metoda DOBOSIEWICZ

LECZENIE SKOLIOZ

Metoda Dobosiewicza

Metoda rehabilitacji opracowana przez prof. dr hab. n. med. Krystynę Dobosiewicz i stosowana w leczeniu skoliozy. Charakterystycznymi elementami tej metody są :

  • asymetryczne ćwiczenia oddechowe
  • symetryczne, odciążające pozycje wyjściowe

Metoda ta składa się z :

  • fazy wstępnej ( kinezyterapia i fizykoterapia)
  • właściwych ćwiczeń czynnej, segmentarnej, trójpłaszczyznowej korekcji deformacji,
  • poprzedzonej mobilizacji
  • ćwiczeń utrwalających korekcję skrzywienia

Cele metody to :

  • Unieruchomienie żeber (stawów żebrowo-kreowych i żebrowo-poprzecznych) po stronie wklęsłości skrzywienia oraz mobilizacja poszczególnych segmentów ruchowych.
  • Zahamowanie rotacji kręgów poprzez zwiększenie kifozy piersiowej i zmniejszenie lordozy w odcinku piersiowo-lędźwiowym
  • Uzyskanie pozycji skorygowanej i wyrównanie się czynności bioelektrycznej mięśni strony wklęsłej i wypukłej skrzywienia.
  • Utrwalenie uzyskanej korekcji w pozycji pionowej i podczas chodu.