Przejdź do treści

Metoda SKOL-AS

Leczenie skolioz

SKOL-AS

SKOL-AS jest jedną z nielicznych form terapeutycznych, oddziałujących kompleksowo na bierny i czynny mechanizm stabilizujący kręgosłupa,a także na układ nerwowy sprawujący kontrolę nad tymi strukturami. Korekcja przy użyciu metody i aparatu SKOL-AS wskazana jest dla dzieci i młodzieży, u których skrzywienie zawiera się między 6o a 40o(kąt wg. Cobba).

Wykonywanie ćwiczeń w aparacie SKOL-AS przyczynia się do przywrócenia równowagi pomiędzy skróconymi i wydłużonymi strukturami, takimi jak mięśnie, więzadła i torebki stawowe, przebiegającymi po obu stronach kręgosłupa. Aparat SKOL-AS umożliwia zastosowanie i wykorzystanie postępowania treningowego w metodyce korekcji skolioz – co pozwala wypracować u dziecka utrwalone zmiany adaptacyjne i zmienić możliwości, nawyki i funkcje ruchowe w kierunku reedukacji wzorców ruchowych z nieprawidłowych na prawidłowe. Urządzenie SKOL-AS pozwala na świadomą i aktywną rehabilitację oraz przywrócenie prawidłowej postawy