Przejdź do treści
mgr fizjoterapii Dawid Moryc
fizjoterapeuta

mgr fizjoterapii Dawid Moryc


Nazywam się Dawid Moryc, jestem magistrem fizjoterapii, terapeutą z zamiłowania i pasji, absolwentem Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Policealnej Szkoły Medycznej w Częstochowie.

Zamiłowanie do zawodu dziele z zamiłowaniem do nauki języków obcych, przez co miałem możliwość zdobywania swojego doświadczenia w ośrodkach zdrowia w Malahide ( Irlandia ), Bologna ( Włochy ) oraz okolice Montlucon ( Francja ).

Możliwość pracy w Polsce oraz zagranicą pozwala mi szerzej spojrzeć na model kompleksowości terapii, poprzez doświadczenie oraz nieustanne dokształcanie podyplomowe.

Jestem zwolennikiem pracy indywidualnej z pacjentem w celu poprawy jakości życia oraz powrotu do submaksymalnego zdrowia.

Nasza sesja zawsze obejmuje diagnostykę funkcjonalną, rozmowę, obserwację prawidłowości ustawienia ciała w przestrzeni ( wzorca posturalnego ) nakreślenie naszego wspólnego celu, terapię indywidualną, edukację, profilaktykę oraz instruktaż ćwiczeń.

Cel jest jeden poprawa jakości życia pacjenta w sferze somatycznej oraz psychosomatycznej, zlikwidowanie przyczyny zaburzeń poprzez wdrażanie odpowiednich narzędzi.

KURSY:

KURSY:

 • Mckenzie – A,B,C,D – Diagnostyka i Terapia Mechaniczna
 • Metoda -Kabat – PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
 • Brian Mulligan’s Concept A,B,C –Terapia Manualna – Brian Mulligan’s
 • Brian Mulligan’sTaping Concept
 • Kinesiology Taping
 • Taping w sporcie
 • FDM 1,2,3 –Terapia Manualna -Typaldos – Fascial Distortion Model
 • FDM Orto/Sport – Terapia Manualna – Typaldos
 • FDM Neuro – Terapia Manualna – Typaldos
 • FDM Cranio – Terapia Manualna – Typaldos
 • FDM Lymphology – Terapia Manualna – Typaldos
 • Integracja Strukturalna – Rolfing – Anatomy Trains Structure and Function
 • ATSI :Arches and Legs – Integracja Strukturalna
 • ATSI :Fans of the Hip – Integracja Strukturalna
 • ATSI :Tensegrity Spine- Integracja Strukturalna
 • ATSI :Abdomen, Chest and Breath- Integracja Strukturalna
 • ATSI :Shoulders & Arms – Integracja Strukturalna
 • ATSI :Head, Neck & Jaw – Integracja Strukturalna
 • Anatomy Trains in Motion – Integracja Strukturalna w ruchu i treningu
 • Zoga movement introduction – Integracja Strukturalna – terapia / trening
 • Zoga movement therapy advanced part 1 – Integracja Strukturalna – terapia / trening
 • Zoga movement therapy advanced part 2 – Integracja Strukturalna – terapia / trening
 • Zoga movement advanced therapy part 3 – Integracja Strukturalna – terapia / trening
 • Stawy Skroniowo – Żuchwowe – Diagnostyka i Leczenie
 • Stawy Skroniowo – Żuchwowe – Diagnostyka i terapia
 • Metoda Dr. Ackermann Osteopathy and Mild Chiropractic –Terapia Manualna– Ackermann
 • FOI – Funkcjonalna Osteopatia I integracja – Terapia Manualna
 • Cyriax – Terapia Manualna – cykl 6-ciu szkoleń podyplomowych
 • OMT Kaltenborn–Evjenth Konzept – Terapia Manualna – cykl 9-ciu szkoleń podyplomowych
 • KTTP – Terapia Przeciw Obrzękowa oraz Powięziowa
 • Drenaż Limfatyczny oraz Kompresjoterapia
 • Prewencja, Diagnostyka u Pacjentów po Resekcji Raka Sutka
 • Masaż Tkanek Głębokich
 • Rozluźnianie Mięśniowo – Powięziowe
 • Integracja Strukturalna – John Smith
 • Masaż Funkcyjny, Poprzeczny oraz Inny Wykorzystywany w Rehabilitacji
 • Neuromobilizacje wg.Butlera
 • Diagnostyka oraz Leczenie Wad Postawy
 • Diagnostyka oraz Leczenie Pacjentów Bólowych
 • Terapia Manualna Kończyny Górnej oraz Dolnej
 • Terapia Manualna Kręgosłupa
 • Terapia Wisceralna w Praktyce Fizjoterapeuty
 • Terapia Punktów Spustowych
 • Diagnostyka oraz Leczenie Kompleksu Barkowego
 • Analiza RTG u Pacjentów w Ortopedii Traumatologii
 • Pierwsza Pomoc Przedlekarska
 • Masaż Klasyczny, Sportowy, Izometryczny, Relaksujący, Miodem, Czekoladą
 • Kończyna Górna po Udarze