Przejdź do treści
mgr Monika Paluch
neurologopeda, logopeda, filolog polski

mgr Monika Paluch

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska oraz studiów podyplomowych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie logopedii a następnie neurologopedii.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pomagam im w prawidłowy sposób rozwinąć mowę, pozbyć się barier komunikacyjnych, doskonalić technikę mówienia poprzez korekcję wad wymowy. Moi pacjenci to także osoby z zaburzeniami neurologicznymi, zespołami genetycznymi, zaburzeniami komunikacji (autyzmem, zespołem Aspergera) oraz te, które w wyniku przebytego wylewu, udaru mózgu, wypadku, utraciły sprawność komunikacji werbalnej.

Moja praca to moja pasja i dlatego z pełnym zaangażowaniem poświęcam się swoim pacjentom, przygotowując dla nich indywidulane programy terapeutyczne i stale podnosząc kwalifikacje zawodowe.

SZKOLENIA I WARSZTATY

 • Połykanie i pozycja spoczynkowa języka – „Dobra Kadra”;
 • Efektywne postępowanie w przypadku sygmatyzmu właściwego (wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny, przyzębowy) – „Dobra Kadra”;
 • MNRI Terapia NeuroTaktylna – Międzynarodowy Instytut Dr Svetlany Masgutowej;
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania – Centrum Metody Krakowskiej;
 • Udział w warsztatach szkoleniowych nt.: Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z zastosowaniem metody werbo-tonalnej;
 • Udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się na temat: O kierunkach badań nad współczesnymi rozwiązaniami technologicznymi na polu terapii dysfluencji mowy
 • Szkolenie z zakresu : Symultaniczno- sekwencyjnej nauki czytania
 • Szkolenie uprawniające do wykorzystywania testu KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia
 • Szkolenie w zakresie wykorzystania narzędzia KARTY OCENY SŁUCHU FONEMOWEGO – KOSF do badania dzieci w wieku przedszkolnym
 • Szkolenie z zakresu: Nauka czytania od sylaby i do zdania,
 • Nerwy czaszkowe. Jak badać i prowadzić terapię (wskazówki dla logopedów)
 • Szkolenie z zakresu: Terapia ręki plus
 • Szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej MAKATON (4 moduły)
 • Zaburzenia przywiązania i ich wpływ na zachowanie oraz możliwości edukacyjne uczniów
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowej – Moduł I
 • MFT 9-99 sTArs- Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99