Przejdź do treści

Terapia NDT Bobath

REHAHABILITACJA > Terapia indywidualna > Terapia dzieci i niemowląt (0-3)

Terapia NDT Bobath

To metoda terapeutyczna, której celem jest usprawnienie ruchowe pacjenta poprzez eliminowanie nieprawidłowych odruchów oraz odpowiedni wpływ na jego napięcie mięśniowe.  Terapia neurorozwojowa przeznaczona przede wszystkim dla dzieci z chorobami o podłożu neurologicznym, wspomagająca funkcjonowanie w życiu codziennym, w parze z terapią powinien iść odpowiedni dobór zaopatrzenia ortopedycznego utrwalający efekty pracy.

Rehabilitacja metodą Bobath polega na:

  • stosowaniu technik, które regulują napięcie mięśniowe,
  • eliminowaniu odruchów patologicznych,
  • wspomaganiu ruchów, które są możliwie jak najbardziej zbliżone do prawidłowych wzorców ruchowych,
  • przenoszeniu nabytych umiejętności na aktywności życia codziennego.